Fotografie powinny prowokować i nie pokazywać tego, co jest już znane. 


Nie wymaga ani wielkiej siły ani magii odtworzenie czyjejś twarzy 
na zdjęciu. Magią jest postrzeganie ludzi i życia w zupełnie nowy sposób. 

Duane Michals

IMG_3748 www

Tworzę opowieści…

o Was.