kalendarz ZNACZYĆ!

Projekt został stworzony przez Teatr Smile  - Łódzki Teatr Osób z Niepełnosprawnością oraz Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi.  Kalendarz na rok 2022 zawiera trzynaście czarno-białych, wyjątkowych portretów osób niepełnosprawnych, chcąc podkreślić ich indywidualność i równość wobec siebie i innych osób pełnosprawnych. 

Pragniemy zwrócić uwagę na nierówne traktowanie oraz stygmatyzację niepełnosprawności.   Niepełnosprawność czy inny wygląd nie definiuje osób z Zespołem Downa oraz z innymi niepełnosprawnościami jako ludzi gorszych, mniej wartościowych.  Każdy z nas jest inny i wyjątkowy. To nasze codzienne działania i zachowanie wobec drugiego człowieka, a nie wygląd podlegają ocenie. Mamy nadzieję, że projekt ZNACZYĆ! uświadomi nam, iż równe traktowanie, tolerancja i niepowierzchowne ocenianie człowieka, jest tym, czym możemy naprawiać świat.